Cộng Đồng Game Thủ

Giới thiệu môn phái

Sùng Lâm Tử và Thanh Nghiên hậu duệ của Hiên Viên, là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông, đại diện cho các Đạo sĩ có phép thuật tinh thông âm dương ngũ hành bát quái, hiểu rõ quy luật tất yếu của trời đất, có thể mượn sức mạnh của Địa - Phong - Hoả tấn công kẻ địch trong chớp nhoáng. Đạo sĩ sử dụng Thần Điểu để di chuyển - bay lượn trên không trung và lấy sức mạnh Ma Pháp làm nền tảng. Sùng Lâm Tử và Thanh Nghiên hậu duệ của Hiên Viên, là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông, đại diện cho các Đạo sĩ có phép thuật tinh thông âm dương ngũ hành bát quái, hiểu rõ quy luật tất yếu của trời đất, có thể mượn sức mạnh của Địa - Phong - Hoả tấn công kẻ địch trong chớp nhoáng. Đạo sĩ sử dụng Thần Điểu để di chuyển - bay lượn trên không trung và lấy sức mạnh Ma Pháp làm nền tảng.
Khương Hoặc thuộc hạ của Sùng Hắc Hồ (Thương triều) và Văn Tiếu Tiếu con gái của Văn Thái Sư hậu duệ của tộc Thần Nông là những Giáp Sĩ đại diện cho trần gian. Họ thừa hưởng tinh thần bất khuất chống chọi thiên nhiên do Tổ tiên để lại, có sức mạnh và thể lực hơn người, chuyên sử dụng vũ khí sắc bén ra đòn chí mạng đồng thời sở hữu bộ áo giáp chống chọi được mọi sự tấn công của đối thủ. Giáp sĩ có thể cưỡi trên các thần thú tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt. Khương Hoặc thuộc hạ của Sùng Hắc Hồ (Thương triều) và Văn Tiếu Tiếu con gái của Văn Thái Sư hậu duệ của tộc Thần Nông là những Giáp Sĩ đại diện cho trần gian. Họ thừa hưởng tinh thần bất khuất chống chọi thiên nhiên do Tổ tiên để lại, có sức mạnh và thể lực hơn người, chuyên sử dụng vũ khí sắc bén ra đòn chí mạng đồng thời sở hữu bộ áo giáp chống chọi được mọi sự tấn công của đối thủ. Giáp sĩ có thể cưỡi trên các thần thú tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt.
Dị Nhân là hậu duệ của tộc Xi Vưu, cảnh sống áp bức đã khiến họ không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách. Họ chuyên sử dụng thuật siêu phàm triệu gọi lực sĩ, tinh quân, thiên quân, thần thú trợ giúp trong chiến đấu. Và thuật bùa chú của họ làm đối phương tiêu hao năng lực. Đặc biệt hơn trên người họ luôn mang đôi cánh rực rỡ có thể bay tự do trên bầu trời. Dị Nhân là hậu duệ của tộc Xi Vưu, cảnh sống áp bức đã khiến họ không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách. Họ chuyên sử dụng thuật siêu phàm triệu gọi lực sĩ, tinh quân, thiên quân, thần thú trợ giúp trong chiến đấu. Và thuật bùa chú của họ làm đối phương tiêu hao năng lực. Đặc biệt hơn trên người họ luôn mang đôi cánh rực rỡ có thể bay tự do trên bầu trời.

Tính năng mới